בצעירותי קיבלתי החלטה, שתוצאותיה מלוות אותי עד היום ושבעקבותיה, לאחר שנים, נולד אתר זה.    קרא עוד >> 
רחוב אלעזר בן יאיר 18 ירושלים, טל': 02-6787819 / 054-6916966   created by Damn - designers